Darpak - skład opału / dostarczamy ciepło

Darpak
Najlepszy węgiel

ZWOLNIENIA OD AKCYZY DLA WYROBÓW WĘGLOWYCH:

  • gospodarstwa domowe
  • organy administracji publicznej
  • jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • podmioty systemu oświaty
  • żłobki i kluby dziecięce
  • podmioty lecznicze
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
  • organizacje "pożytku publicznego" i "wolontariackie"


Darpak - Dostarczamy ciepło